Jørgen G. Jacobsen
Advokat (H)

Østerfælled Torv 14 B, 1. th.
2100 København Ø.

Tlf.3555 3838
Fax:3555 3939
Mobil:  2893 5088

Mail: jj@igj.dk
CVR. NR.: 2748 5154

Er en del af Advokatsamfundet og medlem af Danske Advokater og har beskikkelse fra Justitsministeriet

Ansvarsforsikret gennem Tryg A/S.

Advokat Jørgen G. Jacobsen

Advokatfirmaet Jørgen G. Jacobsen blev stiftet den 1. november 2003.

Jeg driver advokatkontor fra hyggelige og tilgængelige kontorer på det centrale Østerbro.

Send mig en uforbindende mail, hvis du har et spørgsmål.
Et samarbejde kan herefter blive etableret.
Fagområder + CV

Jeg driver en bred forretning midt i København. Det skal forstås på den måde, at jeg kan assistere med det meste.

Jeg tilbyder min assistance indenfor følgende arbejdsområder:

• Funktionærsager
• Arbejdsretssager
• Etablering af selskaber
• Civile retssager
• Straffesager
• Erstatningssager
• Familieretssager
• Separation / Skilsmissesager
• Bodeling / Boer
• Likvidationer
• Retshjælpssager / Fri proces sager
• CV

Såfremt vi kan etablere et samarbejde sker det efter aftale og til priser, vi har drøftet.
Funktionærsager:
Har du modtaget en opsigelse eller modtaget en bortvisning, eller er du blevet tilbudt en fratrædelsesaftale i dit ansættelsesforhold, så vil jeg kunne bistå dig i rådgivningen og naturligvis i det efterfølgende forløb i Retten.


Arbejdsretssager:
Skal der føres faglig voldgift om dit ansættelsesforhold i relation til opsigelse eller bortvisning kan jeg rådgive om forløbet og den efterfølgende voldgiftbehandling.


Etablering af selskaber:
Skal du have etableret et selskab, kan jeg udfærdige de nødvendige papirer, foreslå revisor og hjælpe dig med hele iværksætterfasen.


Civile retssager:
Er du blevet stævnet eller ønsker at stævne for et pengekrav eller et andet krav, vil jeg kunne bistå.


Straffesager:
Er du blevet sigtet af Politiet eller tiltalt i Retten i en overtrædelse af Straffeloven, Færdselsloven eller andet, vil jeg kunne bistå.


Erstatningssager:
Er du kommet ud for en trafikulykke, eller en arbejdsskade eller anden form for erstatningskrav, vil jeg kunne bistå med at rejse krav overfor forsikringsselskab eller skadevolder.


Familiesager:
Er du i tvist med din ægtefælle om forældremyndighed, bopælsret, bidrag, samvær eller andet, vil jeg kunne bistå.


Separation/skilsmissesager:
Ønsker du at blive separeret eller skilt, og kan du ikke blive enig om vilkårene, vil jeg kunne bistå.


Bodeling af boer:
Er en af dine pårørende afgået ved døden, kan jeg rådgive om
• privat skifte
• uskiftet bo
• boudlæg


Likvidationer:
Ønsker du at afvikle dit selskab kan jeg rådgive om konsekvenserne.


Retshjælpssager:
Gennem din indbo/familieforsikring har du en retshjælpsforsikring, som du i mange tilfælde kan aktivere, såfremt du har et krav, eller såfremt du er blevet stævnet eller sagsøgt.

Denne retshjælpsforsikring dækker sagens omkostninger med undtagelse af en selvrisiko, afhængig af dine økonomiske forhold i hjemmet og for din familie.


CURRICULUM VITAE

Jørgen G. Jacobsen (H)

Levnedsløb
2010 - Etablering af selvstændigt advokatkontor.
2005-2010 Selvstændig advokat hos Brammer Advokater.
2004-2005 Selvstændig advokat hos Nebelong og Partnere.
1997-2004 Fuldmægtig/advokat hos advokat Birgit M. Lemvigh (H).
1994-1997 Fuldmægtig i Trafikministeriet.
Volontør i Mødrehjælpen.

Forfatteraktivitet
Bidrager til Juridisk formularsamling og har bidraget til Karnovs Lovsamling samt deltager i debatten i Advokatbladet og andet.

Bestyrelsesarbejde
Er bestyrelsesformand i to aktieselskaber og er rådgiver for en række øvrige bestyrelser og selskaber.

Arbejdsområder
Driver en bred forretning midt i København. Det skal forstås på den måde, at jeg kan assistere med det meste, herunder

• funktionærsager/arbejdsretssager
• rådgivning i erhvervslivets forhold
• etablering af selskaber
• civile retssager
• straffesager
• erstatningssager
• familiesager
• separations-/skilsmissesager
• bodelinger/boer
• likvidationer
• retshjælpssager, fri proces sager

Såfremt vi kan etablere et samarbejde sker det efter aftale og til priser, vi har drøftet.

Sprog
Dansk, tysk og engelsk.

Adgang til domstolene
Møderet for Højesteret(H).
Om kontoret

Kontoret er etableret den 1. august 2010 på Østerbro, og jeg har været selvstændig siden 1. december 2003.

Kontoret er beliggende på Østerfælled Torv v/Gunnar Nu Hansens Plads og Parken og tæt ved Nordhavn og Svanemøllen Station.

Der rådes over den nyeste teknologi i form af lydfiler, scanning/mail, eksterne arbejdspladser, Bluetooth synkronisering af kalender og mails.

2 fuldtidssekretærer er tilknyttet kontoret.

Kontoret er moderne og praktiserer den nærhed til klienten i hele sagsforløbet, som er nødvendig for at opnå det bedste resultat.
Hvor

Her finder du kontoret

Tilgængelighed

Det vigtigste i et samarbejde for klienten er fremdrift i sagen, og det er derfor af stor betydning, at advokaten og også gerne klienten har adgang til alle moderne kommunikationsmidler, herunder blandt andet mail og sms.

Derved opnås det, at der kan arbejdes også udenfor en normal arbejdstid.

Det er min opfattelse, at det som i alle menneskelige relationer er af betydning, at kommunikationen er intensiv, og at advokaten kan træffes, når man har behov herfor.

Kontoret råder også af den grund over de mest moderne hjælpemidler.

Det er min bestræbelse at afdramatisere den afstand, som nogle klienter af og til kan have en fornemmelse af imellem klient og rådgiver.

>